Detta är en serie bildkollage som jag arbetar på. Filmerna består mestadels av stillbilder, men även en del video och 3d-renderingar.
Back to Top